Mgr. Hana Šimonová
soudní znalec v oborech Drahé kovy a kameny
Ekonomika - ceny a odhady se specializací drahé kovy, kameny a šperky
Expert na současné a starožitné šperky.

ÚVOD   ODHADY   POSUDKY   PORADENSTVÍ   KVALIFIKACE   KONTAKTZnalecké posudky

Znalecké posudky opatřené razítkem soudního znalce zpracovávám pro:

- soudy a státní orgány - policie, celní správa, finanční úřad, ...
- společnosti, instituce a podniky
- organizace a sdružení
- fyzické osoby
- občany

Znaleckou činnou vykonávám na základě jmenování předsedkyní Krajského soudu v Praze 5 rozhodnutím pod. č.j. 1861/2003 pro základní obor Drahé kovy a kameny a Ekonomika - ceny a odhady se specializací drahé kovy, kameny a šperky.

Odborná vyjádření a cenové odhady

Odborná vyjádření a cenové odhady vypracovávám na základě koncese udělené pro Oceňování majetku pro věci movité s rozsahem pro Umělecké předměty a starožitnosti, předměty z drahých kovů a kamenů.

© 2015 Hana Šimonová